ساختمان های اداری موسسه مالی و اعتباری میزان مشهد

پروژه انجام شده است

 

ساختمان های اداری موسسه مالی اعتباری میزان

ساختمان های اداری موسسه مالی اعتباری میزان

نوع فعالیت :  تامین و تجهیز و اجرای سیستم کنترلی تاسیسات و سیستم مدیریت جامع ساختمان

 

طرح کنترل:در این مجموعه با توجه به کاربری اداری آن , سناریو های کنترلی و مانیتورینگ, جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در قسمت سیستم گرمایشی و سرمایشی در نظر گرفته شده است که شامل کنترل فن کویل ها با توجه به باز و یا بسته بودن پنجره ها و همچنین کنترل بهینه هواسازها با توجه کیفیت هوای مشاعات و همچنین کنترل موتورخانه با توجه به شرایط هوای بیرون ساختمان (آنتالپی هوا) در کنار برنامه ریزی روزهای کاری کارمندان و کنترل و مانیتورینگ سیستم روشنایی میباشد.  

نمونه ای از تجهیزات بکار رفته:

تجهیزات BMS زیمنس

 

سیستم مانیتورینگ BMS زیمنس