ساختمان مرکزی پایانه حمل و نقل معراج مشهد

پروژه انجام شده است

 

ساختمان مرکزی پایانه حمل و نقل معراج مشهد

ساختمان مرکزی پایانه حمل و نقل معراج مشهد

نوع فعالیت : تامین و تجهیز سیستم کنترل تاسیسات

نمونه ای از تجهیزات بکار رفته :

شیرالات کنترل DHW زیمنس