پالايشگاه شهيد هاشمي ن‍ژاد مشهد - خانگيران

پروژه انجام شده است

 

BMS پالايشگاه شهيد هاشمي ن‍ژاد

ابزاردقيق پالايشگاه خانگيران

پالايشگاه شهيد هاشمي ن‍ژاد (خانگيران)

نوع فعالیت :  مشاوره , تامین و تجهیزو اجراي سیستم کنترلی تاسیسات (پكيج هاي گرمايشي سرمايشي پالايشگاه)

نمونه ای از تجهیزات بکار رفته:

سنسور هاي بيرون زيمنسكنترل هوشمند پكيچ هاي سرمايش و گرمايش زيمنسشير توپي زيمنس  كنترل سيالات