برخي پرو‍‍ژه هاي ديگر ....

پروژه انجام شده است

 نمایندگی BMS زیمنس در مشهد

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان زنجان

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان دزفول

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان اهواز

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان آباده فارس

چندین پروژه بیمارستانی و خدماتی با شرکت توسعه صنایع پزشکی

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع نیروگاه شهید رجائی

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع پالایش خون

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع هتل چابهار

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع برج بهار

پروژه های در دست وزارت علوم و آموزش عالی

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع سالن های سایپا

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان فسا

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان آران غرب

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع مریوان

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع پارس آباد مغان

بخش های مختلف کنترل و ابزار دقیق اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی

آزمایشگاه کنترل حرارت، رطوبت، فشار و غیره پارس الکتریک

چندین پروژه کنترلی با شرکت به زی

پروژه سیستم کنترل داروسازی جابربن حیان

بخش های مختلف کنترل بیمارستان امام حسین (ع) مشهد

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان شیراز

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان ماکو

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان هرمزگان

کنترل های فن کویل برج آسمان آفرین

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بسیاری از پروژه های شرکت گروه صنعتی ایرانیان

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع ساختمان نورد سرد فولاد مبارکه اصفهان

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع مرکز طبخ فولاد مبارکه اصفهان

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان ارومیه

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع پتروشیمی تبریز

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع برج همراه

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع هتل شهرداری خرم آباد

کنترل های فن کویل برجی از مجتمع های آتی ساز

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع مجتمع بعثت قم

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع مجتمع کهریزک

سیستم کنترل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع بیمارستان گرمی اردبیل

كليه سيستمهای كنترل تهويه و تهويه مطبوع شازند اراک

سيستم كنترل گرمايش٬ تهويه و تهويه مطبوع ساختمان مسكونی اراک پاسار

سيستم كنترل گرمايش٬ تهويه و تهويه مطبوع ساختمان اداری نوآور

بخش های مختلف کنترل جهاد کشاورزی بیرجند.

کنترل های فن کویل تعاونی مسکن آزادگان

چندین پروژه در فازهای مختلف منطقه پارس جنوبی

سيستم كنترل مديريت ساختمان (BMS) ساختمان مركزی بانك تجارت، كنترل تهويه و تهويه مطبوع

سيستم كنترل مديريت ساختمان (BMS) ساختمان مپنا (کارفرما: شركت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران)

سيستم كنترل مديريت ساختمان (BMS) پروژه آبفا

سيستم كنترل مديريت ساختمان (BMS) شركت سهامی صنايع شير ايران

سيستم كنترل مديريت ساختمان (BMS) ساختمان اداری شير ايران (پگاه)

سيستم كنترل مديريت ساختمان (BMS) ساختمان اداری راه آهن مركزی جمهوری اسلامی ايران

…..