کنترل تاسیسات زیمنس > ترموستات های اتاقی زیمنس > RCC30

RCC30

ارسال به دوست

ترموستات اتاقی RCC30 زیمنس برای فن کویل های 4 خط لوله

ترموستات RCC30 زیمنس برای فن کویل های 4 خط لوله

مشخصات:

فرمان on/off برای   actuator ها و همچنین کنترل فن در سه حالت مختلف

تنظیم و تغییر حالت  به دما هوای سرد یا گرم با کنترل از راه دور

تنظیم و تغییر حالت اتوماتیک به دما هوای سرد یا گرم

ولتاژ سوئیچینگ AC 230 V

میتواند وابسته به هوای اتاق و یا هوای برگشتی باشد با پارامترهای کنترلی قابل انتخاب و حالت های عملیاتی :

نرمال – ذخیره انرژی – محافظت از سرما – off باشد