کلیه تجهیزات زیمنس درهوشمندسازی ساختمان > لیست کامل تجهیزات زیمنس درهوشمند سازی > لیست کامل کنترلرهای تاسیساتی زیمنس

لیست کامل کنترلرهای تاسیساتی زیمنس

ارسال به دوست

لیست کامل کنترلرهای تاسیساتی زیمنس

Standard HVAC controllers - Building Technologies

 

RAV11.1 Room temperature controller, with analogue time switch
RAV11.7 Room temperature controller, with analogue time switch
RVD120-A District heating controller
RVD120-C District heating controller
RVD125/109-C District heating controller
RVD140-A RVD140-A  district heating controlle
RVD140-C RVD140-C  district heating controlle
RVD144/109-C District heating controller
RVL479 Heating controller, multifunctional 230 VAC
RVL480 Heating controller, multifunctional 230 VAC
RVL481 Heating controller, multifunctional 230 VAC
RVL482 Heating controller, multifunctional 230 VAC
RVP201.0 Heating controller, without time switch
RVP201.1 Heating controller, with time switch
RVP211.0 Heating controller, without time switch
RVP211.1 Heating controller, with time switch
RVP340 Heating controller
RVP350 Heating controller with DHW
RVP351 Heating controller with DHW
RVP361 Heating controller with DHW
RVS13.143/109 Controller
RVS46.530/101 Boiler controller, basic unit, incl. Terminals, DIN clips
RVS46.530/109 Zone controller
RVS61.843/101 Heat pump controller, basic unit, incl. Terminals, DIN clips
RVS61.843/109 Heat pump controller, basic unit
RVS63.283/101 Boiler controller, basic unit, incl. Terminals, DIN clips
RVS63.283/109 Boiler controller, basic unit, 2-stage/mod., BMU controll LPB
IRA211 Infrared remote control, for thermostats
RDE410 Room temperature controller for heating<br>system
RDF110 Room temp. Controller, w/o timeswitch, 2 pipe auto c/o
RDF110.2 Room controller
RDF300 Semi flush room temp. controller, without backlit LCD
RDF300.02 Semi flush room temp controller, with backlit LCD
RDF301 KNX-communicative Room temperature controller, with LCD display
RDF301.50H KNX- Hotel Room FCU temp controller, with LCD display + DND & MUR buttons
RDF310.2/MM Room temperature controller
RDF340 Semi flush room temp controller, with backlit LCD
RDF410.21 Semi flush room temp controller, with LCD and time switch & IR
RDF600 RDF600 Room Controller
RDF600KN RDF600KN KNX Room Controller
RDF600T RDF600T Room Controller
RDF800KN RDF800KN KNX room temp Controller
RDG100KN Room temperature controller KNX
RDG100T/H Room temperature controller with timer
RDG160KN Room temperature controller KNX
RDG400KN Room temperature controller VAV KNX
RDH10 Room Controller                         
RDH10RF/SET Room controller set, wireless           
RDJ10 Room Controller                         
RDJ10RF/SET Room controller set, wireless           
RDU340 Semi flush room temp controller, with LCD display
RDU341 Room temperature controller VAV KNX, with LCD display
RXB21.1/FC-10 Room Controller
RXB21.1/FC-11 Room Controller
RXB22.1/FC-12 Room Controller
RXB24.1/CC-02 KNX CLC/RAD Controller
RXB39.1/FC-13 Panel controller KNX
RXC10.5/00010 Room controller
RXC20.5/00020 Panel controller
RXC21.5/00021 Panel controller
RXC22.5/00022 Panel controller
RXC30.5/00030 Modular controller
RXC31.5/00031 Modular controller
RXC32.5/00032 Modular controller
RXC39.5/00039 Modular controller
RXL21.1/FC-10 Room Controller
RXL21.1/FC-11 Room Controller
RXL22.1/FC-12 Room Controller
RXL24.1/CC-02 Bus CLC/RAD Controller
RXL39.1/FC-13 Panel controller
RLA162 Room temperature controller, htg and/or clg
RLE132 Immersion temperature controller, htg and/or clg 3 point
RLE162 Immersion temperature controll, htg and/or clg 0-10V
RLM162 Duct temperature controller, htg and/or clg 0-10V
RLU202 Universal Controller 1 Ctrl Loop, UI3 DO2
RLU220 Universal Controller 1 Ctrl Loop, UI3 AO2
RLU222 Universal Controller 1 Ctrl Loop, UI 4 DO 2
RLU232 Universal Controller 2 Ctrl Loop, UI 5 DO 2
RLU236 Universal Controller 2 Ctrl Loop, UI 5 DO 6
RMB795B-2 Central control unit, c/w en, fr, de & nl support
RMB795B-4 Central control unit, c/w pl, cs, hu & sk support
RMH760B-2 Synco700 heating controller, c/w en, fr, de & nl support
RMH760B-4 Synco700 heating controller, c/w pl, cs, hu, ru & sk support
RMU710B-1 Modular UniversalController,de,fr,it,es
RMU720B-1 Modular UniversalController,de,fr,it,es
RMU730B-1 Modular UniversalController,de,fr,it,es
RMZ785 Synco700  Control unit 8UI, extension module
RMZ790 Synco700 operator unit, controller mount
RAK-TR.1000B-H Control Therm. 15..95ºC
RAK-TR.1000S-H Control Therm. 15..95ºC
RAK-TR.1210B-H Control Therm. 15..82ºC
RAK-TW.1000S-H Control Ther. 15..95ºC
RAK-TW.1200B-H Control Ther.  40..120ºC
RAK-TW.1200S-H Control Ther. 40..120ºC
RAM-TR.2000M Control thermostat 17..90°C, pipe mouting
RAZ-ST.011FP-J Dual Control+Safety Therm
RAZ-ST.030FP-J Dual Control+Safety Therm
RAZ-ST.1510P-J Dual Control+Safety Therm
RAZ-TW.1000P-J Dual Control Thermostat
RAZ-TW.1200P-J Dual Control Thermostat

 

TXA1.5K120 Address Key: 5,10,..,120 + Reset
TXA1.IBE Island Bus Expansion Module
TXA1.K12 Address Key: 1-12 + Reset
TXA1.K-120 TXA1.K-120  Address Key: 97-120 + Reset
TXA1.K24 Address Key: 1-24 + Reset
TXA1.K-48 Address Key: 25-48 + Reset
TXA1.K-72 Address Key: 49-72 + Reset
TXA1.K-96 TXA1.K-96  Address Key: 73-96 + Reset
TXA1.LA4 I/O Label Paper A4 (9 Labels per Form)
TXA1.LH2 Label Holder
TXB1.PBUS P-bus interface module
TXI1.OPEN TXI1.OPEN  TX OPEN RS232/485 Module
TXM1.16D Digital input module, 16 I/O 
TXM1.6R Relay module, 6 I/O 
TXM1.6R-M Relay module with LO/ID, 6 I/O 
TXM1.8D Digital input module, 8 I/O 
TXM1.8P PT100 Module
TXM1.8U Universal module (DI, AI, AO), 8 I/O 
TXM1.8U-ML Universal module (DI, AI, AO), 8 I/O 
TXM1.8X Super universal module (DI, AI, AO), 8 I/O 
TXM1.8X-ML Super universal module (DI, AI, AO), 8 I/O 
TXS1.12F10 Power Supply Module 24VDC, 1.2A
TXS1.EF10 Passive Bus Connection Module

جهت استعلام قیمت و موجودی، کد کالا را به این شماره پیامک بفرمایید.

telegram.me/KhavaranBT

khavaran.bt@gmail.com

09153207750