اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل امنیت در اتوماسیون خانگی زیمنس > Door switch

Door switch

ارسال به دوست

کنترل درب ها در اتوماسیون خانگی زیمنس

Per apartment / house, a maximum of 2 doors can be monitored by RF door contacts. If, after activating monitoring and on completion of the monitoring delay time, a door released for monitoring is opened, an alarm is set off

کنترل درب ها در اتوماسیون خانگی زیمنس

Equipment

(Central apartment unit QAX910 (1

(Door / window switches AP260 (16

برای توضیحات تجهیزات و راه حل های مختلف ازلینک زیراستفاده شود:

کاتالوگ زیمنس در اتوماسیون خانگی

کاتالوگ دلتا زیمنس