کنترل تاسیسات زیمنس > کنترولرهای زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Universal heating, ventilation, air conditioning controllers لیست کنترلر هایی برای تجهیزات گرمایش و سرمایش , تهویه مطبوع و هوارسان ها
2 Synco living - Room unit & Central apartment unit واحد مرکزی کنترل منزل
3 Programmable system controllers کنترلر های قابل برنامه ریزی برای هر کاربرد