کنترل تاسیسات زیمنس > شیرآلات و محرک زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Siemens Control Valves list لیست شیر آلات کنترلی متداول در کنترل تاسیسات زیمنس
2 Siemens Control Actuators list لیست محرک های کنترلی شیرآلات زیمنس
3 M3P...FY شیرهای کنترلی ماژولی با محرک مغناطیسی با فشار کاری 16 زیمنس
4 MVF461H شیرهای کنترلی ماژولی با محرک مغناطیسی زیمنس برای آب داغ ، دمای بالا وبخار
5 MXG461...P شیرهای کنترلی ماژولی با محرک مغناطیسی زیمنس برای آب داغ ، و بخار
6 VBF21 شیر سه راهه Slipper زیمنس با فشار کاری 6 بار
7 VBG31 شیر سه راهه Slipper زیمنس با فشار کاری 10 بار
8 VVF21 شیرهای دو راهه با فشار کاری 6 بار زیمنس و با اتصال پیچی
9 VVF31 شیرهای دو راهه با فشار کاری 10 بار زیمنس و با اتصال پیچی
10 VVF40 شیرهای دو راهه با فشار کاری 16 بار زیمنس با اتصال پیچی
11 VVF41 شیرهای دو راهه با فشار کاری 16 بار زیمنس با اتصال پیچی
12 VVF45 شیرهای دو راهه با فشار کاری 16 بار زیمنس و با اتصال پیچی
13 VVF52 شیرهای دو راهه با فشار کاری 25 بار زیمنس و با اتصال پیچی
14 VVF61 شیرهای دو راهه با فشار کاری 40 بار زیمنس و با اتصال پیچی
15 VVG41 شیرهای دو راهه با فشار کاری 16بار زیمنس و با اتصال خارجی
16 VVG44 شیرهای دو راهه با فشار کاری 16بار زیمنس و با اتصال خارجی
17 VVG55 شیرهای دو راهه با فشار کاری 25 بار زیمنس و با اتصال خارجی
18 VVI46-VXI46 - VXS46 -VVS46 شیرهای دو راهه و سه راهه با فشار کاری 16 بار زیمنس برای فن کویل
19 VVP45 - VXP45 - VMP45 شیرهای دو راهه و سه راهه با فشار کاری 16 بار زیمنس برای فن کویل
20 VVP47 - VXP47 - VMP47 شیرهای دو راهه و سه راهه با فشار کاری 16 بار زیمنس برای فن کویل
21 VXF21 شیرهای سه راهه با فشار کاری 6 بار زیمنس
22 VXF31 شیرهای سه راهه با فشار کاری 10 بار زیمنس
23 VXF40 شیرهای سه راهه با فشار کاری 16 بار زیمنس
24 VXF41 شیرهای سه راهه با فشار کاری 16 بار زیمنس
25 VXF61 شیرهای سه راهه با فشار کاری 40 بار زیمنس
26 VXG41 شیرهای سه راهه با فشار کاری 16 بار زیمنس و با اتصال خارجی
27 VXG44 شیرهای سه راهه با فشار کاری 16 بار زیمنس و با اتصال خارجی
28 VDN2 -VUN2 -VEN2 شیرهای سه راه زیمنس مخصوص رادیاتور
29 VPI45 شیرهای تنظیم فشار زیمنس در هواساز و فن کویل
30 VKF46 شیرهای پروانه ای زیمنس
31 VSG519 شیر تنظیم کننده فشار زیمنس
32 SAX محرک شیر زیمنس الکتروموتوری با کورس حرکتی 20mm
33 SQX محرک شیر زیمنس الکتروموتوری با کورس حرکتی 20mm
34 SKD محرک شیر زیمنس هیدرولیک با کورس حرکتی 20mm
35 SKB محرک شیر زیمنس الکتروهیدرولیک با کورس حرکتی 20mm
36 SKC محرک شیر زیمنس الکتروهیدرولیک با کورس حرکتی 20mm
37 SQS محرک شیر زیمنس الکتروموتوری با کورس حرکتی 5.5mm
38 SSC محرک شیر زیمنس الکتروموتوری کوچک
39 SSD محرک شیر زیمنس الکتروموتوری کوچک
40 SQD محرک شیر زیمنس الکتروموتوری کوچک برای شیرهای کنترل فشار
41 SQK محرک شیر زیمنس الکتروموتوری چرخشی
42 SQL محرک شیر زیمنس الکتروموتوری چرخشی
43 SFA محرک شیر زیمنس الکتروموتوری با فنر برگشت
44 STA محرک شیر زیمنس حرارتی
45 STS محرک شیر زیمنس حرارتی
46 RTN محرک شیر زیمنس ترموستاتیک