کنترل تاسیسات زیمنس > اندازه گیرهای انرژی و مصرف زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Heat metering and heat cost allocation اندازه گیر انرژی و مصرف زیمنس