اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل سرمایش در اتوماسیون خانگی زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Integration via cooling release contact کنترل سرمایش در اتوماسیون خانگی زیمنس
2 Integration via RDF room temperature controller کنترل یکپارچه با ترموستات اتاقی در اتوماسیون خانگی زیمنس