اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل اطلاعات و عملیات در اتوماسیون خانگی زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Easy readout of consumption data بازخوانی آسان اطلاعات در اتوماسیون خانگی زیمنس
2 Remote access: visualization and operation via browser and touchpanel دسترسی از راه دور از طریق مرورگر و صفحه لمسی در اتوماسیون خانگی زیمنس
3 Remote control کنترل از راه دوردر اتوماسیون خانگی زیمنس
4 RF adapter plug تکرار کننده فرکانس در سیستم اتوماسیون خانگی زیمنس