امنیت آتش سوزی زیمنس > نگاهی به تجهیزات متعارف امنیت آتش سوزی زیمنس(Synova)
  نام محصول توضیحات
1 Synova siemens تجهیزات متعارف اعلام حریق زیمنس
2 HI110 دتکتور حرارتی ثابت و متغییر زیمنس
3 OP110 دتکتور دودی اپتیکال زیمنس
4 FC121 مرکز متعارف اعلام حریق زیمنس - 2 زون
5 FC122 مرکز متعارف اعلام حریق زیمنس - 4 زون
6 FC123 مرکز متعارف اعلام حریق زیمنس - 8 زون
7 FC124 مرکز متعارف اعلام حریق زیمنس - 12 زون