پرکاربردترین تجهیزات زیمنس درایران > لایه کنترل و اتوماسیون درساختمان هوشمند زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 كنترلرهواساز زيمنس (تحت شبكه) سري RLU7.. - Synco700
2 كنترلرهواساز زيمنس (بدون شبكه) سري RLU2.. - Synco200
3 كنترلرهواساز زيمنس (ساده) سري RLM1.. - Synco100
4 كنترلرتانك آب گرم مصرفي و مبدل حرارتي زيمنس (ساده) سري RLE1.. - Synco100
5 ادامه دارد . ادامه دارد .