پرکاربردترین تجهیزات زیمنس درایران > لایه سنسورها و عملگرها در ساختمان هوشمند زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 شیرآلات سه راهه دنده ای زیمنس VXG44سری - VXG41 سری
2 شیرآلات سه راهه پیچی زیمنس VXF41سری - VXF40 سری
3 سنسورهای کیفیت هوای کانالی زیمنس سری QPM (دما - رطوبت - دی اکسید کربن - ذرات هوا VOC )
4 سنسور رطوبت و دمای کانالی زیمنس سری QFM (دما - رطوبت)
5 سنسور دمای اتاقی زیمنس سری QAA
6 سنسور دمای کانالی زیمنس سری QAM
7 سنسور دمای مستغرق زیمنس سری QAE
8 سنسور دمای کابلی زیمنس سری QAP
9 ادامه دارد ادامه دارد