کلیه تجهیزات زیمنس درهوشمندسازی ساختمان > لیست کامل تجهیزات زیمنس درهوشمند سازی
  نام محصول توضیحات
1 لیست کامل دمپر موتورهای زیمنس Damper Actuators - Building Technologies - Siemens
2 لیست کامل سنسور های زیمنس Sensor - Building Technologies - Siemens
3 لیست کامل شیرموتوری زیمنس(1) Valves and actuators - Building Technologies - Siemens
4 لیست کامل شیرموتوری زیمنس (2) Valves and actuators - Building Technologies - Siemens
5 لیست کامل کنترلرهای تاسیساتی زیمنس HVAC controller- Building Technologies - Siemens
6 لیست درایو های تغییردور زیمنس Variable speed drives - Building Technologies -Siemens
7 لیست کامل انرژی مترهای زیمنس Energy Meter- Siemens Building Technologies
8 لیست کامل ترموستات های زیمنس Room controllers - Building Technologies - Siemens
9 لیست کامل تجهیزات کنترلی اتاقی زیمنس HomeControl for Room Automation - Building Technologies
10 لیست کامل محرک (موتور) های مختلف زیمنس Siemens Actuators and Dampers
11 لیست تجهیزات جانبی زیمنس Auxiliary Switch-Building Technologies - Siemens
12 لیست شیرهای دو راهه زیمنس Motorised 2 Port Valves - Building Technologies - Siemens
13 لیست شیرسه راهه زیمنس Motoriset 3 Port Valve- Building Technologies - Siemens
14 لیست شیرهای بالانسینگ فشار مایعات و گاز زیمنس Pressure Independent Control Valves and Actuators- Building Technologies - Siemens
15 لیست تجهیزات خانه هوشمند زیمنس Synco living - smart home automation system - Siemens